Najveći internacionalni sajam i konferencije na teme:
Obnovljivi izvori energije - Zaštita životne sredine - Voda - Inovacije


Zahvaljujući RENEXPO® WATER & ENERGY zemalja Zapadnog Balkana tokom 3 sajamska dana Beograd postaje platforma za okupljanje i poslovne susrete energetskog i sektora voda iz čitavog regiona Evrope.

Posle 6 uspešnih sajmova, više od 40 konferencija, 600 susreta, preko 600 prezentacija regionalnih projekata i uvoda u čitav vodeni sektor tokom kongresa o Upravljanju Vodama u junu kao i RENEXPO® BiH u novembru 2016, ovog puta svesni važnosti svih sektora podjednako objedinjujemo ih u jedan događaj.

Teme konferencija po zahtevu tržišta/ sastanci prema zahtevima!
Kontakt: Milankovic@reeco.rs

Za izlagače i sponzore
Kontakt: aleksic@reeco.rs

   
   

 

 

 

Organizator

Zvanični partner

Globalni medijski partner

 

 

 

Informacije

Sledeći događaj
25. - 27. April 2017.
Belexpocentar Beograd

Radno vreme
Utorak 9.00 - 18.00
Sreda 10.00 - 18.00
Četvrtak 10.00 - 17.00

 

Sačuvajte datum

Pocket Guide

Registracija Posetilaca

Registracija za konferenciju

Izlagači 2017

Pokroviteljstvo

Sponzor

Medijski Partneri