RENEXPO® Western Balkans- najveći internacionalni sajam i konferencije na teme: Obnovljivih izvora energije- Zaštita životne sredine- Vode, okupiće najveće experte iz ovih oblasti u regionu 2017. godine.


U 3 dana, Beograd postaje platforma za okupljanje i poslovne susrete energetskog i sektora voda iz čitavog regiona Evrope. Posle 6 uspešnih sajmova, više od 40 konferencija, 600 susreta, preko 600 prezentacija regionalnih projekata i uvoda u čitav vodeni sektor tokom kongresa o Upravljanju Vodama u junu kao i RENEXPO® BiH u novembru 2016, ovog puta svesni važnosti svih sektora podjednako objedinjujemo ih u jedan događaj.

 

Teme konferencija po zahtevu tržišta/ sastanci prema zahtevima!
Kontakt: dobrota@reeco.rs
 

ZA IZLAGAČE I SPONZORE

Kontakt: aleksic@reeco.rs25. do 27. aprila, 2017.

BelExpocentar, Beograd

TEME 2017

Dostava radova
20. januar 2017.

Sajamska hala - Konferencije - B2B sastanci - Dostupni projekti - Loža za investitore

Upravljanje vodama

2. Konferencija o otpadnim vodama - Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija
1. Konferencija o pijaćim vodama- tehnologija, zaštita okoline, potrošači
2. Konferencija o zaštiti od poplava / prevencija - Srbija, BiH, Makedonija, Hrvatska
Okrugli sto - Javna preduzeća - Inžinjeri susreću Industriju

Energetska efikasnost

Sajamski Forum
Uspešni primeri energetske efikasnosti za javne zgrade u Srbiji
Obnovljiva energija za grejanje i hlađenje

Šumarstvo u regionu

Delegacije iz zemalja Jugoistočne Evrope
1. Konferencija o Šumama Zapadnog Balkana

Biogas / Biogoriva

2.Konferencija o Biogasu / Biogorivu
- Srbija, Hrvatska, Makedonija, BIH

Upravljanje otpadom

Energija iz otpada - Odlaganje - Reciklaža
2. Konferencija Energija iz otpada
- Srbija, Hrvatska, Makedonija, BIH
B2B Sastanci

Vetroenergija

3. Okrugli sto o Vetrenergiji u Srbiji
1. Konferencija i B2b sa pod-izvođačima radova u Vetrenergiji
2. Okrugli sto o Vetrenergiji u BiH

Hidroenergija

Male - Srednje - Velike
1.Konferencija o renoviranju/obnovi
4. Konferencija o malim hidroelektranama
- Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, BIH.
Prezentacije ministarstva, projektanata, elektrodistribucije, asocijacije

Mobilnost

Sajamski forum
Električna vozila i transport

Grejne Pumpe

Sajamski forum
 

Prateći program

Obilasci zanimljivih lokacija

Svečano krstarenje Dunavom za izlagače

RENERGY® Nagrada

Organizator

Pregled informacija

REGISTRACIJA

RENEXPO u medijima


Beograd 2016

RENEXPO® Film